Locked/Låst 20. Oktober kl. 17:30

EVENT INFORMATION

(English below)

//NORSK//
Vi ønsker deg velkommen til en litt annerledes og interaktiv teateropplevelse. Her spiller du som publikummer en viktig rolle for at historien skal få utfolde seg. Vi ønsker deg velkommen til en god blanding av teater og escape room.

Du må selv utforske rommet og finne ut av historien bak rommet, du må lete i rommet etter viktig informasjon og selv forstå din plass i det hele. Alt kommer derimot ikke til å gå smertefritt! For at du skal kunne finne ut av alt dette, må du finne viktige hint og løse oppgaver. 

Dere må jobbe sammen og tenke utfor boksen.

Er dere heldige klarer dere å forstå hele bildet før timen er omme!


Hva er et escape room? Et escape room er et spill hvor dere blir sluppet inn i et rom og på en time må dere løse en hovedoppgave. Det kan være å komme dere ut av rommet, stoppe en bombe, stjele dokumenter, løse et mord etc. Målet når dere ved å løse oppgaver i rommet og finne en del gjemt informasjon. 

Møter vi på skuespillere? Neida, dere kommer ikke til å møte på skuespillere i rommet, og dere må ikke selv være skuespillere. Dere må bare utforske rommet og historien.

Hvor mange vi være? Dere kommer til å få spille i grupper på 4-6 stykker. Om dere er færre eller flere, må dere dele rom med noen andre spillere.

Hvor lenge varer dette? Dere får en time i rommet, og ca. 15 minutter med informasjon. Det er også svært viktig at dere møter til avtalt tid, da vi har et tett tidsskjema. Dette er viktig da vi må få så mye ut av spilletidene som vi kan.

_________________________________________


// ENGLISH //

We wish you welcome to a slightly different and interactive theatre-experience. You as the audience, play an important role in the unfolding of the story. We welcome you to what is a good mix of both theatre and escape rooms.

You yourself will have to explore the room and figure out the story behind it, you will have to looks for important information and understand your part in it. Everything will not go too smoothly however! To figure out all of this, you will have to find important clues and solve puzzles. You will have to work together as a team, and think outside the box.

If you’re lucky, you’ll get the whole picture before the hour is up!


What is an escape room? An escape room is a game where you find yourself in a room, and in one hour you will need to solve a main task. This can be to escape, stop a bomb, steal classified document, solve a murder etc. The goal is to do this by solving puzzles, find hidden clues and information that is placed in the room.

Will there be any actors? No. You will not meet any actors in the rooms, and you will not have to act like ones yourself. You simply have to explore the room and the story.

How many can we be? You will be playing in groups of 4-6 people. If you are more or less people, you will be split into more groups with other players too.

How long does this last? You get 1 hour the room, and approx. 15 minutes with information. It’s very important that you meet on time, since we have a tight schedule.

Restrictions

For å kunne delta på dette arrangementer må den som bruker billetten være 18 år. Hvis en gjest er under 18 SKAL det fylles ut søknad om vergeordning 7 dager i forveien via link her (merker den, høyreklikk og trykk gå til): https://kvarteret.no/booking/vergeordningen/

Waiver

Studentbillett og medlemsbillett vil ikke kunne benyttes uten at stundentbevis eller medlemsbevis fremlegges sammen med billetten.