MÅ - premiere

Arrangementsinformasjon

Studentteateret Immaturus og Det Akademiske Kvarter har gleden av å presentere en av vårens hovedproduksjoner: MÅ (Crave)
Dørene åpnes 30min før forestilling.

//

Må er et stykke skrevet av Sarah Kane som består av en dialog mellom fire anonyme stemmer med navnene C, M, B og A. Utfra disse stemmene har Caroline og Lotte skapt fire forskjellige karakterer som alle har noe tungt de bærer med seg. Disse byrdene er tilstede i alle hverdagssituasjoner, hvor man alltid har en indre, pågående monolog. Stykket presenterer denne indre monologen ved å vise de fasadene man bygger opp rundt seg samtidig som vi hører de følelsene og tankene som ligger bak dem.

Hvilke tanker kommuniserer man til de rundt seg, og hvilke legger man lokk på? Vil man oppleve fred eller mer uro dersom lokket sprekker? Og ikke minst, kan mennesket være egoistiske og sympatiske på samme tid, eller utelukker egenskapene hverandre?

//

*English below
Vi tar smittevernsregler svært alvorlig og oppfordrer derfor folk til å holde seg hjemme dersom man har symptom på luftveisinfeksjoner. Vi minner om å holde 2 meter avstand til andre, selv når man sitter, og at det ikke er lov å flytte på stoler. Grunnet denne avstanden vil det være få plasser tilgjengelig på hver forestilling, og plassene vil være nummererte. Vi ber også om at alle bruker munnbind når man kommer og generelt når man går rundt i lokalet, og at man beveger seg minst mulig fra sete sitt.

We take Corona-measures seriously and encourage people to stay at home if they have symptoms of respiratory infection. We remind you to keep at least a 2 meter distance to others, even when seated, and that rearranging chairs is not allowed. Because of this distance there will be a very limited number of seats for each show, and all seats will be numbered. We also ask that facemasks are used when you enter and move around, and that you move as little as possible from your seat.

Restriksjoner

For å kunne delta på arrangementet må den som skal bruke billetten være 18 år.

Ansvarsfraskrivelse

For å kunne benytte seg av medlems - og studentrabatt, må medlemsbevis eller studentbevis fremlegges